Drukuj 3D własny model

27.40 

☛ Prześlij i Drukuj 3D projekt STL

Kolor : Do wyboru

Typ : Plastik PLA, Wysokiej jakości.

Rozmiar : do 150mm/150mm/150mm

Zastosowanie w 3D druku : Sztywna i wytrzymała struktura, dzięki temu ma szerokie zastosowanie w 3D druku.

Czas wykonania usługi : około 3 dni

☛ Send and Print 3D projects STL

Color : For choice

Type : PLA Polymer – Plastics, High quality.

Size : up 150mm/150mm/150mm

The use of 3D printing : Rigid and robust structure, thus is widely used in 3D printing.

Time of service : About 3 days.

Brak w magazynie

SKU: YELLOW PLA normal

Opis

Instrukcja Zamówienia

Wycena Online usługi 3D Print uzależniona jest od objętości twojego 3D modelu, koloru oraz jego budowy.

Aby uprościć optymalnie tą procedurę, zastosowaliśmy 4 wartości według których uzyskasz cenę i dostępność usługi.

W przypadku dużych lub skomplikowanych projektów 3D napisz do nas

Opcja załadowania 3D projektu w twoim profilu pojawi się po opłaceniu usługi.

Wybrany Kolor proszę podać w formularzu przy opłacie.

Info Wartości

Size store K-M y100cut

Size X – Width : Wybierz wartość szerokości w jakiej mieści się twój 3D model

Size Y – Length : Wybierz wartość długości w jakiej mieści się twój 3D model

Size Z – Height : Wybierz wartość wysokości w jakiej mieści się twój 3D model

Support structure extra : Dotyczy 3D modelu z wystającymi i skomplikowanymi elementami, obiekt twój będzie wspierany dodatkowo „Rusztowaniem” pozwala to poprawnie wydrukować oczekiwany efekt oraz zapobiega deformacji etc…

Wypełnienie modelu wynosi około 50 %

Support structure standard : Dotyczy 3D modelu z normalną budową, elementy obiektu „nie wystają na boki”.

Wypełnienie modelu wynosi około 35 %

 

Manual Orders

Valuation of Online 3D Print Service is dependent on the volume of your 3D model, color, and its construction.

To simplify this procedure optimally, we used 4 values ​​by which get price and availability of services.

For large or complex projects – write to us.

Selected Color, please fill out the form with the fee.

K_M_COLOR_SILVER_PLA_normal print K_M_COLOR_RED_PLA_normal print K_M_COLOR_BLUE_PLA_normal print K_M_COLOR_WHITE_PLA_ print K_M_COLOR_YELLOW_PLA_normal 1print K_M_COLOR_BLUE_PLA_translucent print K_M_COLOR_GREEN_PLA_translucent print K_M_COLOR_BLACK_PLA_ normal print K_M_COLOR_SKYBLUE_PLA_normal 4.02.50 PM

Info The Value

Size store K-M y100cut

Size X – Width: Select a width which is in your 3D model

Size S – Length: Select the length of which is your 3D model

Size Z – Height: Select the value of which is located in your 3D model

Extra Support structure: For the 3D model with extended and complex elements, your property will be supported additionally „scaffolding” allows you to properly print the desired effect, and prevents deformation, etc. …

Filling the model is about 50%

Support structure standard: For the 3D model of normal construction, building elements „do not stick to the sides.”

Filling the model is about 35%

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Drukuj 3D własny model”
>

To jest sklep demonstracyjny do celów testowych - żadne zamówienia nie zostaną zrealizowane. This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Zamknij